Absolut! Maila följande uppgifter till info@nurseanddoc.se så löser vi det.

  • Namn
  • Personnummer
  • Yrke (läkare, sjuksköterska, undersköterska)
  • Startdatum för första uppdraget genom Nurse & Doc
Hittade du svaret?